Trái gấc không chỉ để tạo màu khi làm xôi, mứt… mà nó còn được sử dụng để làm nên những ly sinh tố cực […]