Nhiều người cho rằng lông nách là bộ phận dư thừa trên cơ thể và thường xuyên dùng nhíp để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, […]