Tiếng Anh 6

Bạn có thể mua những mặt hàng sau thay cho sản phẩm này:
1. Giới thiệu về nội dung:

Sách có thể dùng được với Bút chấm đọc thông minh Kid-Talk, Smart-Talk 2, Tot -Talk và sách điện tử nói thông minh Easy Talk.

- Sách đã được mã hóa để sử dụng với bút thông minh, vua gia sư và các loại máy học Tiếng Anh.


- Sách giáo khoa Tiếng Anh chuẩn của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

- Ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh dễ hiểu

- Cấu trúc xây dựng bài học thông minh: Đọc, Nói, Nghe, Viết và chú trọng vào ngôn ngữ

2. Chi tiết phần mềm:

* CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

- Chức năng ngôn ngữ
- Chức năng thu âm
- Chức năng đọc nhóm
- Chức năng lặp lại
- Chức năng trợ giúp
- Chức năng trả lời

* CHÚ Ý TRONG SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA SẢN PHẨM

- Lưu ý cho chức năng Trợ Giúp:

Nếu bạn nghe 1 âm thanh Beep trước 1 đề mục hoặc 1 phần hướng dẫn của bài học ở chức năng mặc định, điều này có nghĩa chức năng trợ giúp được hoạt động ở phần bài học đó.
- Lưu ý cho chức năng Trả Lời:
Chức năng Trả Lời được hoạt động ở tất cả các phần bài học yêu cầu người sử dụng đưa ra đáp án cho phần câu hỏi, bài tập trong sách.

3. Tải về