1. Trang chủ
  2. Đồ gia dụng
  3. Các loại nồi
  4. Nồi cơm điện
  5. Nồi cơm công nghiệp

1 sản phẩm Nồi cơm công nghiệp

Tiêu thụ Gas:

  • 0,49kg gas/h