1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy kiểm tra sức khỏe
  4. Máy đo huyết áp điện tử

1 sản phẩm Máy đo huyết áp điện tử

Độ chính xác:

  • +/- 5 nhịp/phút

Máy đo huyết áp điện tử tương tự

Máy đo huyết áp điện tử mới về

Máy đo huyết áp điện tử HOT

Máy đo huyết áp điện tử khuyến mãi