1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy kiểm tra sức khỏe
  4. Máy đo huyết áp điện tử

1 sản phẩm Máy đo huyết áp điện tử

Độ chính xác:

  • +/- 5 nhịp/phút