1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy kiểm tra sức khỏe
  4. Máy đo huyết áp điện tử

11 sản phẩm Máy đo huyết áp điện tử

Điện thế pin:

  • 3V