1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy kiểm tra sức khỏe
  4. Máy đo huyết áp điện tử
  5. Máy đo huyết áp bắp tay

2 sản phẩm Máy đo huyết áp bắp tay

Loại Pin:

  • 4 pin AAA 1,5V