1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy kiểm tra sức khỏe
  4. Máy đo đường huyết & Que thử

2 sản phẩm Máy đo đường huyết & Que thử

Loại men:

  • Glucose oxidase (GOD)